ToRo

Polityka prywatności

    

1. Administratorem danych jest TORO MODEL - Tomasz Mańkowski z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul.Sobieskiego 1/28.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych lokalnych komputerach

2. Termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Gromadzimy jedynie dane zwykłe: nazwa, adres, NIP oraz email kontrahentów. Dane są traktowane jako poufne i nie są przekazywane innym podmiotom.

4. Adresy mailowe wykorzystywane są do rozsyłania informacji handlowych, zaś nazwa, adres oraz NIP wykorzystywane są w celu ewidencji sprzedaży.

5. Każda firma, której dane posiadamy ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych)

6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody jeśli przepisy krajowe obligują nas do tego.